Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kola-himmelriket

Karin E Jansson


Annika och hennes Jocke hälsade på häromdagen. Med sig hade dom det ädlaste av allt ätbart.Kolor från Pärlan.Ett par dagar fick asken stå, men till slut kunde vi inte så emot. Med andakt valde vi en var. Choklad till Samuel.Och havssalt till mig. Så gott att tårarna rann. Och så kom Sirpa på besök. Skulle jag offra en kola på hennes outvecklade smaklökar? Ja, såklart ville jag visa barnet kola-himmelriket.
Definitivt sista gången jag bjuder henne på nåt med högre kilopris än guld. Typ.