Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

10 mobilbilder av en ledig dag

Karin E Jansson


Jobba hela dagen var planen.Jag fattade beslutet att släppa allt och istället åka ut till stugan.Så blir det när hjärtat skriker efter ett febrigt barn i bandage.Så vi smurfade oss.Och gubbade oss.Lekte med dockskåpet. Hittade 20-lappen som en stund tidigare försvann ur min plånbok.Gjorde kakor i kakfabriken.Tog en tur upp till landsvägen och tutade på allt vi såg.Och när barnet somnade......så gjorde vi detsamma.