Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad kostar den egentligen?

Karin E Jansson


Ergonomiskt arbetsmiljö. Senaste dygnet har jag stretchat. Upptagen med köttmaskinen. Förstår ni hur invecklad en köttmaskin är?! Jag hade i varje fall inte en aning! Imorrn hoppas jag dock att den blir klar, och blir det inte nobelpris på denna så bränner jag ner väggen och sätter upp en kinesisk vikvägg i dess ställe. Med sidenbroderi, eller vad vet väl jag.Sen har vi den här damen på besök. Kanske att det ändå är snäppet jobbigare än en köttmaskin, ja att natta barn alltså. Ska jag göra sanning av allt jag lovade henne om hon bara låg kvar i sängen, så måste jag redan inatt ut för att leta tomburkar. Vad kostar en mjukglassmaskin egentligen?