Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Sverige 2012

Karin E Jansson

Ett krafsande utanför fönstret fick mig att vända mig om i soffan. En man stod där, med huvudet långt ner i vår soptunna. Bland äggskal och använda bindor hittade han till slut godis-klubban jag kastat bort. Och så tittade han upp, mötte min blick. Sorgsna ögon från honom, och sorgsna ögon från mig. Och så lommade han iväg.