Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Språklig frihet och språklig fulhet

Karin E Jansson

Jag skulle aldrig komma på tanken att rätta någon annan i dess språkanvändning med motiveringen att det där är fel. Vill jag få in en artikel i Science kan jag se nyttan med att plocka fram ordlistan, men i vanlig kommunikation finns det inte fel. Det är vi, språkbrukarna och inte SAOL, som bestämmer över språket, och alla har lika mycket tolkningsfrihet. Språket är i en konstant förändring (tack och lov!) och det är bara att acceptera.

Men såklart får man tycka att språk är fult. Jag har en del ord och uttryck som ger mig krypningar och kräksmak i munnen. Det handlar om uttrycksformer som jag inte lyckats vänja mig vid av en eller annan anledning, inte om ordets innebörd. Det är mitt problem, och jag kan leva med det, så det är bara ett konstaterande. Precis som andra får leva med mitt användande av ord som såatteh, knurra och pungvårtsavskrap

Här är min kräklista, ta ingen som helst hänsyn till den:
- sallat
- finisar (samt varianten finizar)
- fy fabian
- styrkekram
- slappa (som i "nu går jag hem och slappar")
- "många bollar i luften"
- penis
- äpplemos

samt när man använder punkter för att understryka något - Så. Jävla. Jobbigt.


Vad finns på era språkkräklistor?