Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

The only way is up, tomte

Karin E Jansson

Ska jag nån dag kunna livnära mig på Konstgreppet måste det tametusan börja rassla till i statistiken snart. Jag har provat roligt, smart och snyggt. Vad mer kan www-konsumenter önska? Ja, jag vet precis. Jag kommer därför närma mig gränslandet nu, genom att publicera bilden som väckte ramaskri på facebook. En ordinär hemma-mysbild, med min laptop och min chokladtomte, som misstolkades nåt ohyggligt av omvärlden.

Bilden är nu taktiskt döpt till Snaska_tomte.jpg. Nog borde det generera lite träffar? Huuurv...You people sicken me / Välkommen till Konstgreppet