Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Letar-lördag, och ett unikum.

Karin E Jansson


I morse steg jag upp i ottan. Jag och mamma skulle till skogs.Slutdestination: Västerbottens inland. Där tiden står still.Vi hade en agenda - leta.Framför allt murklor, men även annat hittade vi. Men mest murklor.Sen åkte vi slingriga vägar hem, och långt inne i skogen såg vi den. Ett unikum! En albinoälg! Bilden illustrerar hur man ser ut hur om man sett en albinoälg och inte hunnit fota den.