Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag vill också!

Karin E JanssonMin låtsas-syster Annika publicerade häromdagen en läsarundersökning. Jag vill också! Det är så himla roligt att veta mer om er, och ni är ju fler än de som vanligtvis kommenterar.

Här kommer det:

1. Var bor du?
2. Hur gammal är du?
3. Bloggar du? Lämna adressen!
4. Har vi träffats? Uppförde jag mig? Uppförde du dig?
5. Vilka andra bloggar läser du? Nämn några favoriter!
6. Vad är du bäst på?
7. Vilken är din favorit-sås?
8. Vilket är ditt favorit-ljud?
9. Blir du glad av vetskapen att den totala massan av alla myror är 10 gånger större än alla människors gemensamma vikt?
10. Vad ser du fram emot? 


 Tack!