Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag är överallt!!

Karin E Jansson


Jag har skaffat Pinterest! Verkar ju hur bra som helst, men uj så knepigt det var att komma på vilka etiketter man skulle kategorisera sitt innersta bild-väsen med. Man vill ju liksom komprimera det till överskådlighet, men ändå visa på sin komplexitet. Ehrm. Än så länge är jag bara uppe i blygsamma 59 bilder, men vill ni kolla in så heter jag Konstgreppet.