Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En förfrågan

Karin E Jansson


Jo, det är så att jag har lite för mycket att göra, så tvättning, granskning och fotande av fras-klänningar har inte riktigt hunnits med. Så kanske ni som ska gifta er kan överväga att skjuta på det hela, och ni som ska på bal framöver kanske kan be rektorn att flytta fram det hela nån vecka?!Alltså, det är bara ett förslag. Jag kan ju lägga på ett kål också.