Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En bitig utlottning!

Karin E Jansson

Jag har fått det stora nöjet att samarbeta med, ehrm...Karins Konstgrepp i en utlottning.


Up for grabs är detta tandhalsband. Elegant, sexigt, moget och äckligt.


 
För att vara med behöver du dela detta inlägg på antingen facebook, twitter eller din egen blogg. Saknar du nån av de tre nämnda sociala medier får du också vara med, men bara om du lovar att nämna Karins Konstgrepp i alla sociala och icke sociala situationer du befinner dig i hädanefter. I ÖVERDRIVET POSITIVA ORDALAG! 

Lämna sedan en kommentar och säg att du är med. Glöm icket att lämna din mail-adress om du inte länkar tillbaka till dig själv! NU AVSLUTAT

Smaklig måltid, nej jag menar lycka till.