Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

vi

Karin E Jansson


Jag har få vänner. Få men goda. Blir alltid lite nervös bland nya människor, även om jag ger sken av annat. Kan dra mig in i det sista för att åka på fest hos "bekanta". Jag har egentligen aldrig tyckt att det är till ondo att det ser ut så. För som sagt, de få vänner jag har är goda. Men nånting är på väg att förändras, nåt har redan förändrats. www är anledningen. Över hela landet, ja hela världen, hittar jag sköna brudar, och sköna brudar hittar mig. De, ni, är smarta, roliga och riktiga. En ny sorts vänskap. Jag gillar det.