Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vi skapar ihop!

Karin E Jansson

Jag skulle givetvis aldrig visa upp en "Dagens accessoarer" utan att erbjuda ett alternativ för alla er som glömde accessoarerna hemma. I sann McGyveranda - Vi skapar ihop!


1. Du behöver: papper och en sax.
2. Klipp en remsa på ca 7 x 2,5 cm.
3. Klipp ut jack i remsan, med ca 1 cm mellanrum. Eventuellt kan du runda av kanterna längst ut.