Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

VEM ÄR JAG?

Karin E Jansson

Emma, en bloggläsare, skickade just ett mail med revolutionerande information. Hon var nyss på visit i Uppsala, och fann detta hängande på Konsums anslagstavla:


En kvinna i gul overall.Karin E Jansson i gul overall.

Vem är jag? Vem är hon? Är vi samma person? Var är min overall?

. . . . . . . . . . .
Tack Emma för att du bidrar till att bevisa verklighetens relativitet!