Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

världens bästa chef

Karin E Jansson


Söndag, och jag hade tänkt jobba hela dagen. Men så kom min chef och ordinerade ledighet. Bara sådär. Så nu åker jag på utflykt! Jag tar med mig kameran ifall jag skulle hitta nån snygg stubbe eller dylikt. 

Jag har världens bästa chef. Så är det när man är egenföretagare.