Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Snegla in i mitt undermedvetna

Karin E Jansson

Nja, egentligen är det inte mitt undermedvetna, bara min wish list på Etsy. Min privata sida där jag kan spara sånt jag vill ha.


 En förteckning över snygga bakterier.


 
Detta är bland det estetiskt snyggaste jag vet. 11 kg bärbar dator.


 
 Mysbelysning i form av en snäcklampa.


 
 Världens gladaste kanin.


 
En pyntad ponny.


 
Jag behöver en ny hårborste, helst den här.


 
ALF-bricka.


 
Salt- och pepparkar i bästa formatet.


 
Garbage Pail Kids knappar. Jag vill ha alla. Samtidigt.Galen apa.

Som en önskelista, eller en summering av mitt innersta väsen.