Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

shish-mello och glidtacklingar

Karin E Jansson


Såhär började det.Vi satt alltså med katten i bilen, på väg till havet!Framme! Bron över till grann-ön hade rasat, och tydligen var deras båt trasig. Det blir spännande att i sommar observera hur deras mini-civilisation drivs in i Grundar-effekten.På avstånd såklart. Med kikare.Vi började med fika.Jag fick en glass ur Sirpas glass-låda. Den minsta, var hon noga med att poängtera.Den var rätt äcklig, så det var tur att det var den minsta.Sen var det arbete. Mormor hade tidigare under dagen fått en stor leverans med jord, som nu skulle fördelas över gården.Vi poserade en stund, och överlät sedan arbetet till de som visste vad de gjorde.


Photobucket
Vi ungdomar övergick till bollspel. Samuel glidtacklar helst barn.Helt okej för mig, sa Mary.Sen började det knorra i magen.Och grillen tändes. 


Photobucket 
Glädjen var stor!Shish-mello. På vuxenspråk marshmallows.Bra liv!Och så åkte vi hem. Inte ett enda djur såg vi. Tur att vi är djur då.