Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

resultat

Karin E Jansson

Photobucket
Idag har jag jobbat hela dagen, nonstop. Ofta när man arbetar vill man i slutändan se ett resultat. Statusen för detta var idag dåligt, och då dagen snabbt närmar sig sitt slut skyndade jag mig att göra en Immortal-gif. Gif:en är 2000-talets mest tongivande konstuttryck. Och det är inte bara nåt jag säger, utan det är bestämt, av mig. Ja, det och Black Metal. Blashyrkh.