Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ordning och reda, löning på.. ja kanske nån gång 2015.

Karin E Jansson


Igår följde jag med till IKEA, som sällskapsdam och nanny.Och passade på att handla lite åt företaget!Hela natten har jag nu sorterat.Pärlor och halvädelstenar.Lås, klämpärlor, broschnålar och ringar.Överskådligt!Djuren får bo i en egen låda.Ordning och reda.Och i medicinskåpet.....sånt som är klart.Och en burk med de huvudlösa. Såklart.