Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

öhrff

Karin E Jansson


Två helt tokigt intensiva dagar. Fackklubb, samverkansavtal och  omorganisering. Jag bara släppte väskan i hallen och hamnade raklång i sängen. Somnade till bästa sortens massage, trampande små katt-tassar. Och nu när jag åter är vid medvetande är huvudet fortfarande så sprängfyllt att det inte tillåter andra tankar än gnööl, floff och öhrff. Men jag saknade bloggen, det vill säga er. Och kanske måste där inte alltid finnas ett budskap, en insikt eller ett påstående. Kanske räcker det ibland bara med ett känslotillstånd. Ikväll får ni ett öhrff, skickat med kärlek.