Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

mitt bokkontrakt

Karin E JanssonHÄJJ!
Nu sitter jag i en bil på väg till en annan stad. Med vad i hela friden ska det vara bra för? Vad ska du göra där Karin? undrar du. Skriva bokkontrakt? Medverka i en rolig sketch? Köpa ett utrotningshotat djur? Ja, allt låter rimligt, men nej, jag ska på personaldagar. Dvs prassla med papper, tycka lite, dricka kaffe, och sedan balla ur av isolering på hotellrum. Det blir spännande att se hur det sistnämnda tar sig uttryck. Hotellrum är ju faktiskt så nära svarta hål som vi vanliga dödliga kommer.

SLUT PÅ INFORMATION