Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

mina saker, och firmans saker

Karin E Jansson

Blir du aldrig sugen på att behålla kläderna själv, frågar många angående min vintage-boutiqie. (vintage-boutique låter snoffsigare än begagnat-affär). Nja, egentligen inte, är svaret. Jag har mina saker, och firman har sina saker.


Men gulp, nu har drömklänningen landat och ställer allt på ända.Men såklart ska den in i affären. Det finns en glädje i att glädja andra också. Glädja andra med tyll. Och tjäna pengar samtidigt.

Den kommer upp så fort jag hunnit mäta och fota ordentligt.