Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Manikyr 2012

Karin E Jansson

Ja, jag gillar ju som sagt nagellack. Man skulle därför kunna tro att jag försöker hålla mig ajour om de senaste trenderna, men nej. Att hålla sig uppdaterad kräver en insats i form av ansträngning, så därför är det att föredra att skapa sina egna trender.

Den här manikyren kallas Blöt-manikyr. Du behöver:
Naglar
Vattenfärg
Ett dagisbarn

Såhär gör du:
Sträck fram handen och uppmuntra barnarbetet med heja-rop.

Klart!