Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens gnäll: ouppfostrade kunder

Karin E Jansson


funny gifs

Med jämna mellanrum får jag specialbeställningar på juveler, vilket är hur roligt som helst! Nån som har sett en ring eller brosch de gillar, fast som hellre skulle vilja ha en annan färg eller ett annat djur. Ofta är det bråttom. Jag fixar, säger jag alltid. Släpper det jag har för stunden, köper in nytt material och jobbar hela natten tills det är klart. Och sen hör personen aldrig av sig mer. Skulle de höra av sig och säga att de ångrat sig vore det en sak. Men att inte höra av sig alls, det är bara rakt av ouppfostrat!