Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Cliffhanger

Karin E Jansson

Ikväll, medan resten av Sverige har pruttat och sett på TV, så har jag och min kille skapat musikhistoria. Det tog typ en kvart och blev sjukt bra, vilket paradoxalt nog höjer min egen självkänsla samtidigt som det får mig att tappa respekt för all världens musiker. För stunden laddar videon upp på Vimeo (nej jag har inte deluxe-konto), kika in här om en stund.