Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

built-in to advantage

Karin E Jansson


Lägger man ihop blögg, Instagram och 80% av allt som visas på TV-kanaler med reklam får man en komplett bild av mitt liv. Här är Intagramets del!Jag har tagit tidernas snyggaste bild. Den ska jag skicka in till valfri tidning och vinna två trisslotter. Lotterna ska jag skrapa, med stark övertygelse om att jag kommer vinna 25000:- i månaden i 25 år, men jag kommer inte ens vinna 25:-. VA FASIKEN!Jag har jobbat avslappnat och obehindrat.Har ändå fått livskris. Det får jag dagligen.Med små medel blir jag alltid glad igen.Veckans instrument blev flöjt. Ledde till uttalandet, du, jag går in på toan och spelar flöjt.Jag har fått fras på posten.Jag har varit utomhus. Jag försöker vara det åtminstone en dag i veckan. (söndagar visas ändå mest repriser).Min kille har också varit utomhus.Jocke hälsade på.Och jag hälsade på Gurra.Jag har ätit varierat, inte.Hej "då"..........