Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att erkänna sig besegrad är också en vinst

Karin E Jansson


Häromdagen träffade jag en bekant. Berätta, sa jag, hur går det med avhandlingen? Hans ansikte skrynklade ihop sig, och blicken blev dyster. Ja, sådär, den ligger på is, svarade han. Och jag nickade förstående. 

I flera år låg min D-uppsats på is. Det hade kommit saker i vägen, sånt som jag var tvungen att prioritera fastän jag inte ville. Men det där ordet D-uppsats var ristat in i hjärnan, och isen under den höll intentionen färsk. Att bli klar. Med jämna mellanrum kom frågan upp. Hur går det med uppsatsen? Och varje gång knöt det sig i magen. Det var inte roligt längre. Jag hade gått från att älska ämnet till att avsky det.

Jag tror det finns en funktion att ibland lägga saker på is. Både med delegerade uppgifter, med relationer och med idéer. Ta sig tid att andas och fundera. Men ibland måste vi låta isen smälta. 

En dag fick jag återigen frågan. Hur går det med uppsatsen? Och i samma sekund fattade jag beslutet. Jag har bestämt mig för att inte skriva nån D-uppsats.

Och sen sov jag bättre.