Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Annars då? En veckoanalys i poäng.

Karin E Jansson


Jovars, jag har hunnit åka på jobbresa. Jobbresan låg på 6 poäng av 10  fram tills dess jag hittade den här drickfontänen, då den totala upplevelsen sjönk till 3 av 10.Jag har omgärdats av konstformen Kinatecken. 0 av 10. Lille-Prins har illustrerat känslan av 0 av 10, och den prestationen ger jag 10 av 10.Jag har lagt grunden för två nya trender: strassklor och slöja. Klorna visade sig vara rätt handikappande, 5 av 10, men slöjan knep några fler poäng; 7 av 10.Jag har köpt en guldväska, som enbart i storlek generar 10 av 10. Jag har också köpt 128 tänder. De får också 10 av 10, eller i detta fall 128 av 128. Konsumtion innebär som regel höga poäng.Jag och min kille har varit på dejt. Luftbasen och killen ger jag 10 av 10, men skaldjursgrytan förtjänade bara 3 av 10.

Totalt sett:
Nöjdhet: 76%.
Ett starkt VG.
Bra jobbat Karin plus omgivning!