Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vårkollektionen

Karin E JanssonNej, kollektioner blir inaktuella, vintage är alltid gångbart. En laddning nya kläder är på gång, hittills har jag fotat, och så fort jag hinner ska jag mäta och lägga upp i snoppen, förlåt jag menar shoppen. Men nu, nu ska jag sova. Goth natt.