Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

snabbt går det

Karin E Jansson


30 minuter i UV-ljus och jag är en prickig korv. Vore jag en poet skulle jag säga att varenda liten fräken viskar om att sommarlovet kommer även i år. En prick för båtturerna, en prick för barfota fötter, en prick för sovmorgon, en prick för en tupplur under en buske och resten för jordgubbarna och smultronen.

Men nu är jag ju ingen poet. Bara en som längtar väldigt mycket efter sommaren.