Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Morgondramatik

Karin E Jansson


Nyss fick jag möjlighet att utöka min samling av Stenar som används till att krossa rutor vid inbrott. Även om jag gillar de raka linjerna i denna, så tycker jag att den förra (den till höger) känns betydligt mer spännande. Organisk.Jag fick i alla fall bekräftat att det finns en funktion med att "organisera" sitt skrivbord som jag gör. Tjuven hade inte en chans att hitta min brosch Glamorous dog pooping. Ha!