Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

JAG DÅNAR!!!

Karin E Jansson


Dååååån! 

Ni ba, hej och välkommen, dörren står öppen. Jag dånar av er snällhet!! Jag vill hälsa på hos er alla, så jag tar en i taget så ser vi hur långt jag hinner. 

Inför de kommande hembesöken så flaggar jag redan nu för mina två lägen: socialt geni eller socialt handikappad, inget mellanting. Tjohoo!