Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

hint hint nudge nudge

Karin E Jansson


Nu jobbar jag för fullt med det sista uppslaget för VästerbottensKuriren. Ett out of this world pysselreportage och en lika out of this world krönika. Och när allt är inlämnat kommer jag sakna panikstressen och tandgnisslandet som uppdragen genererat. Jag har upptäckt hur roligt det är att jobba frilans för tidningar! 

Så, hint hint nudge nudge, nu står jag snart till pressens förfogande igen. Jag är bra, rolig och smart, och har karin.elisabet.jansson@gmail.com som epostadress. 

(Och så har jag unnat mig en ny snygg knapp, för det är jag värd! Out of this world!)