Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ganska exakt

Karin E Jansson

Photobucket

Ganska exakt så har dagen varit. Nu ska jag vila i en kvart, sen fortsätter jag jöbba. Nu med det rekreationella arbetet, och just ikväll med bokmärken, kartor och målarfärg. Vad skulle jag göra utan Konstgreppet? Jo det kan jag berätta - jag skulle muttra, flämta och gråta.