Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

en styggelse vi aldrig kunnat ana

Karin E Jansson


Varje gång jag publicerat en bild på snygg-Jocke får jag frågan om han finns på riktigt. Om det inte är så att han är en morph av mig och min kille. Samuel är ju grym på photoshop, så visst skulle han fixa att sätta ihop två ansikten. Men en gång för alla, Jocke finns på riktigt. 

Men er fråga har väckt en nyfikenhet. Hur skulle en blandning av mig och Samuel se ut? Förmodligen snygg, för jag är ju snygg, och han är ju snygg. Ikväll gjorde vi slag i saken, och sakta framträdde bilden på dataskärmen. Det var en styggelse vi aldrig kunnat ana. Håll i hatten, och scrolla endast ner om du har starka nerver:


.....är du säker? du kan fortfarande ångra dig....


.....okej då.....
HJÄÄÄÄLP!!!!