Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att bli känd

Karin E JanssonMin spontana reaktion när jag såg denna video var att badkarsmannen var dum i hövve. Typexemplet på att spela allan, och göra dumheter bara för att bli känd och bekräftad. Som att äta en daggmask för att kompisarna hejar på. Eller vara med i Big Brother.

Men så börjar jag fundera över min kompetens att bedöma vad andra människor ser som viktigt och värdefullt. Och hur jag söker bekräftelse, konstant, men på andra sätt. Och jag kan ju bara utgå ifrån mig själv, och dra slutsatsen att jag inte ser ett värde i att äta daggmask, ligga med andra i TV, eller bada i ett badkar på flera hundra meters höjd. Men det är ju jag det.