Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Återanvändning

Karin E JanssonIdag hade jag planerat skapa tidernas bästa påskkort, men insåg snabbt att det redan var gjort (av mig själv, förra året). Så därför blir det återanvändning detta år, vilket för övrigt är modernt. Annat som är modernt:


Photobucket
The interweb. Därför kommer jag välja bort icke-virtuell gemenskap hela helgen, och bara leva via www. Visst ses vi där?