Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad är mat och vad är inte mat?

Karin E Jansson

Samtiden är en välsignelse och en förbannelse. Jag älskar grejer, oavsett typ, men de blir ju lätt så många av dom. Men min livscoach (syster) vet hur man tacklar osäkerheter av typen Vad är mat och vad är inte mat? samt Vad är djur och vad är inte djur?

På Clas ohlsson köpte hon igår lösningen för 129:-, en DYMO. Jag passade på att trycka ut de remsor jag behövde innan vi skildes åt.KAFFEKOPP, och det där blanka är en SKED.Denna yta kallas VÄGG.Det lilla fingret kallas LILLFINGER.SÅS - kan med fördel ätas.Djuret på bilden är en KATT.Tussarna som bor hos oss - DAMM.

Och med det blev själen lite lugnare, och jag kan andas ut ännu en dag.