Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Två filurer på posten

Karin E Jansson


För några dagar sedan fick jag ett stort paket på posten. Ut ur lådan kröp dessa två filurer. En present till Sirpa och lillebror, från MalinLuna Dsign.Idag överlämnades dom. Succé!Du skojar, sa Sirpa när jag meddelade att lillebror skulle få en.Motvilligt lämnades en över.Fast båda två är mina, viskade Sirpa när jag gick.
Tusen tack Malin!!