Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tukta kroppen

Karin E JanssonDet finns en stund jag längtar till varje vecka. Då jag får lägga mig ner platt på golvet, med ansiktet i parketten och armarna rakt ut. Med min bästis sittandes på min rumpa, som först försiktigt känner efter, ber mig ta ett djupt andetag och sedan knäcker till. Hååårdare väser jag. Och när det till slut knäpper och knakar jublar vi båda. Ryggraden rätas till och ordningen är återställd.

Jag älskar hur vi så enkelt, med yttre påverkan, kan påverka det där innanför huden som annars är dolt i mörker. Tukta gamm-kroppen.