Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

sura S och flipper

Karin E Jansson


Ny affärsstrategi: konservator. OBS SKÄMT OBSDäremot har jag skaffat en prao-elev för att effektivisera produktionen.Och latare prao har jag aldrig skådat!! Han har belamrat arbetsbordet och ligger bara och gris-snarkar. Som jag minns det slet jag som ett djur (!) under mina prao-veckor.Eller nä just ja, det gjorde jag ju inte alls. Jag åt sura S och spelade flipper. Låt gå.