Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ni prickar rätt!

Karin E Jansson

Jag tror bloggen ger en ganska sann bild av mig själv, för alltid när ni tipsar om grejer så prickar ni helt rätt! Nu senast blev jag, via Twitter, tipsad om appen Catpaint. Tack, @terryleene!! Mitt liv går nu in ett paradigmskifte. Jag menar, säg nåt som inte blir bättre av en katt eller tre?