Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min stilförebild och en dos sanning

Karin E Jansson

Photobucket
Igår hade jag dejt med min stilförebild.Och med den här knubbisen. Nya taktiken för att få ut ungen är att trycka på uppifrån. Med tårta till exempel. Men vänta, vart fasiken är rosen?Jaha.Lite lek, lite bada badkar, lite läsa saga. Och ytterligare en dos av verkligheten i form av
Karin, du är fin. Och lite ful. I ansiktet.Fulsnygg, jag älskar det!!