Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Men du då?

Karin E Jansson

http://www.pinterest.com/pin/145522631679279839/
Klicka på bilden för källa

Bloggandet alltså, jag älskar det! Alla får uttrycka sig, och alla får tycka.
Och gör du det bra så kanske nån vill läsa också!

Nu frågar jag er.

Bloggar du? (länka!) Om vad? Varför?