Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Le vent

Karin E JanssonLångsamt.
Eller snabbt.


Jag inser att tidsuppfattningen är relativ, men jag tycker överlag att det för mig reella tidsförloppet är dåligt. Antingen för snabbt eller för långsamt. Det skulle jag välja som superkraft, påverka tiden. Det, eller kunna skaka av mig vatten som en hund.