Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag vet mest!!

Karin E Jansson


Även fast jag är en mogen och ansvarstagande kvinna väljer jag bort mycket som är tråkigt. Min tid är begränsad och dyrbar, och då gäller det att se över sina prioriteringar för att få ut maximalt med livskvalitet.

Dock har jag hamnat i en personlig konflikt med mig själv i denna fråga. En sak som jag prioriterar, för att jag tycker det är kul, är att se på Vem vet mest? med min kille. Svarar vi samtidigt är det den som skriker högst som får poängen. Oftast är det väldigt jämt. För jämt för att det ska vara fullt ut njutbart. För får jag int vinna ska jag heller int leva!!

Det är en sak jag alltid faller på. Solsystemet. Planeter, ja jag vet vad det är, men ordningen de kommer, den kan jag aldrig komma ihåg. Givetvis för att det är sjukt tråkigt. Och här kommer vi till den inre konflikten. För att kunna uppleva denna sanna glädjen som finns i att vinna i frågesport kanske jag måste lära mig tråksystemet ändå. För jag har hittills inte sett ett avsnitt där en fråga om solsystemet inte kommit upp.

Ur anus. Bland annat.