Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag skapar min egen verklighet.

Karin E Jansson


Gisele Bundchen fotad Nino Muñoz for Elle Brasilien Maj 2011

Hur har jag kommit till ett läge där jag inte lägger en värdering i tjock kontra smal? Där lycka inte är kopplat till midjemått.


Ja, en hel del anledningar finns det nog, men en av dom är förmodligen det faktum att jag helt slutat bläddra i dessa blanka veckotidningar. Det är egentligen inget aktivt ställningstagande, jag tyckte bara dom var tråkiga och enformiga. Jag gillar mode, men modet finns lika mycket i den verkliga världen, så varför då betala för att få se det på bild?Majoriteten blir norm. Majoriteten av kvinnorna i de blanka tidningarna är magra. Inget fel på att vara mager om man mår bra, men på inget sätt en representation av verkligheten. Och även om jag inte ville värdera de olika kroppstyperna så gjorde tidningarna det åt mig när de konsekvent uteslöt vissa. När jag la veckotidningarna åt sidan skapade jag min egen verklighet. Den ser ut såhär: