Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag är hans

Karin E Jansson


Det är min bebis, inte din Karin. Men du får hålla, det är ingen fara. Och jag nickade och höll med, ville inte starta bråk med fyraåringen.Men han är min också. Eller jag är hans, snarare. För nu dansar jag efter två barns pipor. Jag älskar det!