Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hån

Karin E Jansson


pffft....

I och med att jag gett mig in i bloggvärlden har jag fått erfara hur lätt det är att håna andra människor. Både som bloggare och som bloggläsare. Driva med sina bloggkollegor, eller ta sig tid och kommentera nedlåtande. Det är lätt, för www är fyllt av dumskallar (läs: såna som tycker och prioriterar annorlunda än dig själv). Ibland går ilet igenom även min kropp. Stunder då jag vill förlöjliga och fördumma. Särskilt när det går bra för dem som väljer, i mina ögon, fel väg att gå. Bättre än det går för mig.

Men samtidigt som det är enkelt att håna sina medmänniskor, är det tack och lov lika enkelt att låta bli.