Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Finns det nåt bättre så säg!

Karin E Jansson

Makten vi har att höja och sänka andra människor, vilken grej va?! Här kommer man hem efter en lång arbetsdag, svettig under armarna, hungrig i magen och gnällig i munnen. Och möts av detta:


Finns det nåt bättre så säg! Att komma hem till ett brunt paket på hallgolvet, veckla ut det och mötas av prassligt silkespapper.


Och sedan finna allt man tycker om! Från nån som man tycker minst lika mycket om! Tack Rebecca Hallonsemla! Du kan va gullmos!